Do końca 2016 roku:

– prace konserwatorskie elewacji północnej ściany kościoła;
– wewnątrz bazyliki prace konstrukcyjne – zszywanie i iniekcje sklepień nawy głównej i naw bocznych;
– zaawansowane prace: konserwacja techniczna i estetyczna Kaplicy MB Paryskiej;
– zaawansowane prace: konserwacja estetyczne w Kaplicy Ossolińskich oraz Kaplicy Firlejów;
– zaawansowane prace: konserwatorskie zdemontowanych ołtarzy i wielkoformatowych obrazów;

Do końca 2017 roku:

– 25 stycznia 2017 roku – profil gotyckich żeber w nawie głównej Bazyliki oraz konserwacja estetyczna w Kaplicy Paryskiej;
– lutego 2017 roku – profil gotyckich łuków okiennych między główną nawą a nawą boczną Bazyliki;
– 20 lutego 2017 roku – odkryty ostrołuk gotycki;
– 14 marca 2017 roku – pierwsze odtworzone żebro na sklepieniu nawy głównej;
– 20 marca 2017 roku – komisja sprawdzająca zaawansowanie prac konserwacji obrazów i ołtarzy w pracowni w Rzeszowie oraz Kraczkowej;
– zdejmowanie rusztowań w Kaplicy Paryskiej;
– 12-13 maja 2017 roku – otworzenie starego przejścia w ścianie z kaplicy Firlejów na ambonę oraz odwierty ciepłownicze na placu;
– 31 maja 2017 roku – odkrycie gotyckiego obrazu za ołtarzem oraz łuki gotyckie w konserwacji;
– 31 maja 2017 roku – odkrycie gotyckiego obrazu za ołtarzem oraz łuki gotyckie w konserwacji;
– 13 czerwca 2017 – 13 czerwca 2017 – Obraz Matki Bożej wrócił po konserwacji na swoje miejsce w Kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanej Kaplicą Paryską;
– 5 lipca 2017 – Rozpoczęcie ściągania rusztowań w nawie głównej Bazyliki;
– 24 lipca 2017 – Zdejmowanie rusztowań w nawie głównej;
– 3 sierpnia 2017 – początek prac remontowych przy wymianie posadzki w prezbiterium;
– 10 sierpnia 2017 – zdejmowanie posadzki, wnętrze bazyliki i wejście do Kaplicy Paryskiej;
– Wrzesień 2017 – Wyposażenie Bazyliki w renowacji;
– Zdejmowanie posadzki w Bazylice i układanie płytek przed wejściem do Kaplicy Paryskiej;
– Ciąg dalszy remontu posadzki w prezbiterium;
– 8-10 listopada 2017 – ogrzewanie podłogowe i fasada;
– listopada 2017 – oświetlenie wejścia do Kaplicy Paryskiej;
– 14 listopada 2017 – wejście z Kaplicy Firlejów na ambonę;
– 9 grudnia 2017 – prace nad ogrzewaniem podłogowym w północnej części nawy głównej oraz nawie północnej;
– 15 – 16 grudnia 2017 – ogrzewanie podłogowe ciąg dalszy prac w Bazylice – południowa część nawy głównej i nawa południowa;
– grudzień 2017 – Kaplica Ossolińskich po renowacji – fot. Piotr Maciuk;
– grudzień 2017 – Detale z Kaplicy Firlejów – fot. Piotr Szymczyk.

Do końca czerwca 2018 roku:

– 16 stycznia 2018 – Renowacja obrazów i figur;
– 28 lutego – 2 marca 2018 Ołtarze i obrazy wracają po renowacji do Bazyliki;
– 8 – 15 marca 2018 – ołtarze i posadzka w Kaplicy Paryskiej;
– 14 marca 2018 – na ołtarze wracają ornamenty i figury;
– 15 marca 2018 – Organy po renowacji wracają do Kaplicy Paryskiej;
– 28 marca 2018 – Zdjęte rusztowania z ołtarzy bocznych;
– 10 kwietnia – 7 maja 2018 – Układanie posadzki w kościele;
– 10 – 20 kwietnia 2018 – Zdejmowanie rusztowań z fasady Bazyliki i wieży;
– 1 maja – Ambony w kościele po renowacji;
– 9 – 11 maja – Obrazy po renowacji wracają do Bazyliki;
– 25 maja – po renowacji do Bazyliki wraca obraz „Pożar Lublina”;
– 4 czerwca 2018 – Odkrywanie ołtarzy w Kaplicy Ossolińskich;
– 5 czerwca 2018 – Odkrywanie ołtarzy w Kaplicy Firlejów;
– 18 czerwca 2018 – litery wracają na fasadę.

No Comments

Leave a Comment