TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„LENKIJOS-LIETUVOS SĄJUNGA IR EUROPOS PAVELDO ŽENKLAS“

KELETAS ŽODŽIŲ APIE KONFERENCIJĄ

Kviečiame visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lenkijos ir Lietuvos Sąjunga ir Europos paveldo ženklas“, kuris įvyks 2018 m. Rugsėjo 15 d., Ul. Złota 9 (Dominikonų konferencijų salė – įėjimas iš kiemo). Konferencija prasidės 9.00 val . Konferencijos metu bus aptariami bazilikos restauravimo darbai. Dominicans, taip pat platesnį kontekstą ir šios vietos reikšmę Europos istorijai. Susitikimo metu bus grojamas filmas, parengtas bazilikos propagavimo poreikiams. Mes numatome keletą diskusijų grupių, skirtų keistis apmąstymais. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti šiame kultūriniame renginyje. Paraiškų tvarka nusprendžia dalyvauti konferencijoje. Klausimai, susiję su konferencija, turėtų būti nukreipti į: kontakt@kulturanazlotej.pl .

KONFERENCIJOS PLANAS

09.00 – 09.10 – Sveiki svečiai ir įžanginis žodis naujojo vienuolyno – kun. Krzysztofo Modriaus OP, keli žodžiai apie vienuolyną ir renovaciją.
09:10 – 09:20 – Keletas žodžių apie projekto investuotoją ir projekto koordinatorių bei buvusį vienuolyną – kun. Grzegorzą Kluzą OP.
09:20 – 10:00 – kun. Sławomir Brzozecki, OP – Liublino vienuolyno istorija
10: 00-10: 40 – prof. dr hab. Leszek Wojciechowski – Šventojo Kryžiaus šventovės formavimas.
10:40 – 11:00 – kavos pertrauka.
11:00 – 11:40 – saugotojas Jolanta Polańska – Unia Lubelska, istorija ir legenda.
11:40 – 11:55 – dr Dariusz Kopciowski – Lubelsko vaivadijos paminklo konservatorė
11:55 – 12:10 – Dr Hubert Mącik – savivaldybės paveldo konservatorė
12:10 – 12:30 – Maciej Filip ir Aneta Filip – pagrindiniai rangovai renovacijos ir konservavimo darbų bazilikoje
12:30 – 12:50 – kavos pertrauka.
12:50 – 13:20 – Ekskursija po atkurtą baziliką.
13:20 – 14:20 – Diskusijų grupė – klausytojai, galbūt savo pastabos konferencijos dalyviams.
14:20 – 15:00 – pietų pertrauka.
15:00 – 15:30 – Filmas „Vienuolynas miesto širdyje“
15:30 – 16:00 – pabaiga – ačiū ir atsipalaidavę svečiams.

PARAIŠKOS FORMA

Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Paraiškų tvarka nusprendžia dalyvauti konferencijoje. Dalyvių registracija iki 18.12.09.