Lista zabytków poddana renowacji

L.p. Nazwa ilość Nr rejestru Pozwolenie konserwatorskie nr
Nawa główna
1. AMBONA PO STRONIE LEWEJ (ewangelii) 1 B/233/78 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Płaskorzeźby ambony 6 B/233/79 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Rzeźba „Św. Dominik” 1 B/233/80 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

2. AMBONA PO STRONIE PRAWEJ (lekcji) 1 B/233/78a IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Rzeźba „Św. Tomasz” 1 B/233/81 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

3. CHÓR 1 B/233/82 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

BALUSTRADA 2 B/233/82 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

OBRAZ „ŚW.CECYLIA” 1 B/233/131 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

PROSPEKT ORGANOWY 1 B/233/83 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura św. Cecylii na prospekcie 1 B/233/83 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Szafa z klawiaturą prospektu 1 B/233/83 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Prezbiterium
4. OBRAZ „Uzdrowienie ociemniałego” 1 B/233/128 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

5. OBRAZ „Ocalenie łodzi” 1 B/233/129 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

6. OBRAZ „Magiczne oddziaływanie relikwii” 1 B/233/130 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

7. DRZWI DO ZAKRYSTII 1 B/233/93 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

8. DRZWI DO KAPLICY PARYSKIEJ 1 B/233/92a IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Nawa boczna lewa (północna)
9. NAGROBEK PIOTRA FIRLEJA 1 B/233/98 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

10. OBRAZ: „Zwrócenie Dominikanom skradzionej relikwii przez Henryka, kupca gdańskiego” 1 B/233/113 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

11. OBRAZ: „Procesja z relikwią drzewa przed płonącym miastem” 1 B/233/116 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

12. OBRAZ: „Przekazanie Dominikanom tacy jako wotum” 1 B/233/115 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

13. OBRAZ „Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem” 1 B/233/108 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

14.

OŁTARZ M. BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ

Z  obrazem głównym „Matka Boska z Dzieciątkiem”

1 B/233/3 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

OBRAZ GÓRNY „Matka Boska podaje św. Dominikowi różaniec” (Matka Boska Szkaplerzna) 1 B/233/6 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

obraz „ Zwiastowanie NMP” w ołtarzu bocznym MB Różańcowej 1 B/233/5 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura „św. Katarzyna Aleksandryjska” 1 B/233/7 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura „św. Cecylia” 1 B/233/8 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Alegoria Czystości i druga niezidentyfikowana alegoryczna postać” 2 B/233/9

B/233/10

IR.5114.26.1.2013
Figura na górze „Anioł” 1 B/233/11 IR.5144.7.1.2015
15. OŁTARZ ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA (SERCA JEZUSOWEGO) 1 B/233/21 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz Górny „Matka Boska Szkaplerzna ze św. Dominikiem i św. Katarzyną Sieneńską” (Matka Boska Różańcowa) 1 B/233/23 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz główny

„Św. Wincenty Ferrariusz”

1 B/233/22 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

obraz „Obrzezanie Dzieciątka 1 B/233/22 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

„Figura mężczyzny w stroju tureckim” 1 B/233/25 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

„Figura mężczyzny w stroju dworskim (św. Bernardyn ze Sieny ?)” 1 B/233/24 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Figura Chrystusa z krzyżem” 1 B/233/27 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Dwie figury aniołów” 2 B/233/28

B/233/29

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Płaskorzeźba Zaśnięcie Matki Boskiej 1 B/233/26 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Nawa boczna prawa (południowa)
16. OBRAZ „Zatrzymanie powozu biskupa Andrzeja” 1 B/233/111 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

17. OBRAZ „Nieudana próba dzielenia relikwii drzewa krzyża” 1 B/233/114 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

18. OBRAZ „Złożenie Dominikanom Zdobycznej chorągwi przez hetmana Kalinowskiego w bitwie z pułkownikiem Neczajem” 1 B/233/112 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

19.

OŁTARZ IMIENIA JEZUS

 

1 B/233/12 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz górny „Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Małgorzatą Węgierską w ołtarzu bocznym” 1 B/233/19 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz główny „Dzieciątko Jezus” 1 B/233/18 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz „Obrzezanie Dzieciątka 1 B/233/20 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

„Figura św. Symeona z Dzieciątkiem Jezus” 1 B/233/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

„Figura św. Zachariasza”

 

1 B/233/14 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Figura Boga Ojca” 1 B/233/15 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Alegoria Sławy” 1 B/233/17 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze „Alegoria Chwały” 1 B/233/16 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

20.

 

 

 

OŁTARZ ŚW. JACKA 1 B/233/68 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz górny

„Św. Tekla”

 

1 B/233/70 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz główny

„Św. Jacek”

 

1 B/233/69 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura

„św. Paweł”

 

1 B/233/71 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura

„Prorok Izajasz”

 

1 B/233/72 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura na górze

„Bóg Ojciec i aniołowie”

3 B/233/73 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Rzeźba Anioł 1 B/233/74 IR.5114.26.1.2013
Rzeźba Anioł 1 B/233/75 IR.5144.7.1.2015
Płaskorzeźba Cierniem Ukoronowanie 1 B/233/76 IR.5114.26.1.2013
KAPLICA HULEWICZÓW (PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO)
21.

OBRAZ: „Św. Katarzyna Aleksandryjska” na ścianie tylnej

 

1 B/233/110 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA OSSOLIŃSKICh (MATKI BOSKIEJ TRYBUNALSKIEJ, MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ, ŚW. JACKA)
22. EPITAFIUM STANISŁAWA WRÓBLEWSKIEGO ZM.1844 R. 1 B/229/9

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

23. EPITAFIUM PAWŁA KARSKIEGO KAMONIKA GNIWŹNIEŃSKIEGO I POZNAŃSKIEGO 1645 R. 1 B/229/8

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

24. EPITAFIUM JANA WIESCZICKIEGO 1 B/229/7

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

25. OŁTARZ Z OBRAZEM MATKI BOSKIEJ TRYBUNALSKIEJ 1 B/229/1

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz górny

Obraz M.B. Różańcowej i św. Dominik

1 B/229/3

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz główny

Obraz M.B. Trybunalskiej (Matki Boskiej Opieki)

 

1 B/229/2

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura

Posąg biskupa czytającego

 

1 B/229/4

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura

Posąg biskupa głoszącego

 

1 B/229/5

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura Anioła

 

1 B/229/6

 

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

26.

Wyprawy tynkowo-malarskie  (polichromia) ścian i sklepienia

Dekoracja plastycznej – podłucze w przejściu do kaplicy, belkowanie, kapitele pół pilastrów i sklepienie kopuły- kaplicy Św.

1 B/229/10 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie w kopule (Konserwacja estetyczna) 1 B/229/10 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie w latarni (Konserwacja estetyczna) 1 B/229/10 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie sklepienie przedsionka (Konserwacja estetyczna) 1 B/229/10 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Ściana tylna z malowidłem 1 B/229/10 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA JEŁOWICKICH (MATKI BOŻEJ RUSZELSKIEJ)
27. OBRAZ „Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Dominika” 1 B/233/126 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

28. OBRAZ: „Paweł Ruszel” 1 B/233/125 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

29. KONFESJONAŁ 1 B/233/89 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA MATKI BOSKIEJ PARYSKIEJ (Niepokalanego Poczęcia NMP)
30. OŁTARZ p.w. MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 1 B/232/1 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura „Putta” 2 B/232/1 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz  „Matka Boska NMP” w ołtarzu w kaplicy MB NP 1 B/232/2 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

31. PROSPEKT 1 B/232/3 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

BALUSTRADA 1 B/232/3 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

32.

Wyprawy tynkowo-malarskie  (polichromia) ścian i sklepienia

Dekoracja architektoniczno-rzeźbiarska, dekoracja sztukatorska sklepienia, konchy absydy, gurt, przęseł, łuku tęczy, głowic pilastrów i pasów pomiędzy gurtami -kaplicy MB NP;

Polichromia sklepienia i konchy absydy z czterema obrazami wydzielonymi w stiukowych rezerwach umieszczonych na sklepieniu nawy i absydy z przedstawieniami: Przekazanie Dominikanom relikwii Drzewa Krzyża Św., Adoracji relikwii Drzewa Krzyża Św. przez Św. Tomasza z Akwinu i Św. Dominika, Gołębicy Ducha Św., pary Aniołów oraz Boga Ojca w kaplicy MB NP

1 B/232/29-29i; B/232/30-30c IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sklepienie ze sztukateriami 1 B/232/29-29i; B/232/30-30c IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA SZANIAWSKICH (św. Marii Magdaleny)
33. ŁAWKA 1 B/233/88 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

34. EPITAFIUM „D.O.M. 1721” (Szaniawskich) 1 B/233/100 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

35. OBRAZ: „Panorama miasta Lublina z 1719 r. w czasach pożaru miasta” 1 B/233/124

B/233/124a

IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA ŚW. KATARZYNY
36. KONFESJONAŁ BIAŁY 1 B/233/89 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

37. OBRAZ „Odwrót wojsk Chmielnickiego spod Lublina” 1 B/233/122 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA PSZONKÓW (św. Tomasza)
38. OBRAZ: „Adoracja relikwii drzewa krzyża” 1 B/233/123 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

39. EPITAFIUM ADAMUS  PSZONKA (Adama z Babina Pszonki) 1 B/233/99 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

40. ŁAWKA 1 B/233/88 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

KAPLICA FIRLEJÓW
41.

NAGROBEK MIKOŁAJA  I PIOTRA

FIRLEJÓW

1 B/230/9 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

42. OBRAZ „Gniew Boży” 1 B/230/12 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

43. KRATA 1 B/230/16 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

44. OŁTARZ p.w.  Św. Dominika (w kaplicy Firlejów) 1 B/230/1 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz górny

Obraz „Pieta”

1 B/230/4 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz główny

Obraz św. Dominika

1 B/230/2 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Obraz „Chrystus w Ogrójcu” w ołtarzu kaplicy Firlejów 1 B/230/3 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura „Matki B. Bolesnej”

 

1 B/230/5 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Figura św. Jana Ewangelisty

 

1 B/230/6 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Tabernakulum w ołtarzu kaplicy Firlejów 1 B/230/7 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Krata tronu tabernakulum w ołtarzu w kaplicy Firlejów 1 B/230/8 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

45.

Wyprawy tynkowo-malarskie  (polichromia) ścian i sklepienia

Dekoracja plastyczna ścian- dekoracja ścian i belkowania, kopuły, podłucza przejścia arkadowego i fryzu belkowania w przejściu kaplicy Firlejów

1 B/230/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie w latarni (Konserwacja estetyczna) 1 B/230/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie w kopule (Konserwacja estetyczna) 1 B/230/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Sztukaterie ścian wraz z gzymsem (Konserwacja estetyczna) 1 B/230/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

Ściana tylna z malowidłem 1 B/230/13 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

PRZEDSIONEK
46. DRZWI GŁÓWNE 1 B/233/92 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015

47. CHRYSTUS NA KRZYŻU 1 B/233/95 IR.5114.26.1.2013

IR.5144.7.1.2015