Projekt „Klasztor w sercu miasta”

W naszej Bazylice realizowany jest projekt
„Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Projekt obejmuje:

• renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane
w poprzednich latach)
• prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
• instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
• udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralna sale koncertowa
• utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
• przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki.

Środki zostaną wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te mają doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Całkowity koszt projektu to 15,6 mln zł, kwota dofinansowania wyniesie: 12,8 mln zł.